סוגי ביטוחים

 

ביטוח בריאות

 
פוליסת הבריאות הפרטית, שנרכשת בחברות הביטוח, מוסיפה על השירותים שמסופקים בביטוח הבריאות הממלכתי (שהינו חובה לכל אזרח) ועל ההרחבות השונות של הביטוחים בקופות החולים. פוליסת בריאות פרטית כוללת על פי רוב את היתרונות הבאים:

1. מימון ניתוחים בארץ או בחו"ל, כולל תשלום הוצאות שהייה עבור החולה ומלווה אחד.
2. טיפולים מיוחדים שעל המבוטח לעבור בחו"ל.
3. השתלות איברים, המתבצעות בארץ או בחו"ל, כאשר הכיסוי המורחב כולל תשלום גמלה של 50,000 ₪ לפני ההשתלה, ותשלום של אותו סכום בסיום ההליך.
4. מימון לתרופות מיוחדות, שאינן נכללות בסל הבריאות.
5. מימון של ביקור רופא בבית המבוטח.
6. אבחון וטיפולים הנוגעים להתפתחות הילדים.

כמו כן, לפוליסה הפרטית ניתן להוסיף נספחים נוספים: רפואה משלימה (דוגמת דיקור סיני), טיפולים אמבולטוריים, פיזיותרפיה, טיפולים פסיכולוגיים וסכום כספי חד פעמי המשולם במקרה של מחלה קשה.

הביטוח הרפואי הפרטי מקנה למבוטחים מספר יתרונות בולטים נוספים: המתנה קצרה יותר לטיפולים ולניתוחים ותנאי זכאות נמוכים יותר מאלו המוצבים בקופות החולים. בעלי פוליסות הבריאות הפרטיות נהנים משירותי רפואה טובים יותר.
 
ביטוח בריאות
 

 

ביטוח חיים

 
ביטוח זה נותן מענה למבוטח ולמשפחתו במקרה של מחלה, פציעה או מוות של המבוטח. מותו של אחד מבני הזוג משאיר את המשפחה עם אתגר קשה בהיבט הכלכלי, ומטרתה של פוליסת ביטוח חיים היא לצמצם את האתגר הזה. ישנן פוליסות מסוגים שונים, כאשר ההתאמה של הפוליסה הטובה ביותר תלויה בכמה גורמים: מצב משפחתי, מספר ילדים ורמת ההכנסה של בעל הפוליסה. ישנם מספר סוגים של פוליסות לביטוח חיים:

1. ביטוח חיים בלבד – תשלום במקרה של מוות מכל סיבה, כאשר הכסף משולם למוטב/ים המופיע/ים בפוליסה.
2. אובדן כושר עבודה – תשלום כספי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה.
3. נכות מתאונה – זכאות לאחוז מסכום הפוליסה, בהתאם לאחוז הנכות, כלומר 100% נכות תזכה את המבוטח ב- 100% מסכום הפיצוי.
4. מחלה קשה – תשלום סכום הביטוח במלואו במקרה של מחלה קשה, כאשר רשימת המחלות מופיעה בפוליסה.

כל עוד המבוטח נמצא במצב של אי-כשירות לעבודה, חברת הביטוח המבטחת משלמת את הפרמיה עבור פוליסת הביטוח.
 
ביטוח חיים
 

 

ביטוח מנהלים

 
ביטוח מנהלים משלב בין חיסכון פנסיוני לביטוח אובדן כושר עבודה ופטירה. תוכניות אלו מתחלקות לשתי קבוצות: אלו שנפתחו לפני 2008, שחלקן הוניות וחלקן לקצבה, ואלו שנפתחו אחרי 2008, שכולן מיועדות לקצבה.

בסיסה של תוכנית הביטוח היא הפרשות של המבוטח ושל המעביד שלו. החלק העיקרי בפרמיה מוקצה לצורך החיסכון הפנסיוני, וישנם גם מרכיבים לאובדן כושר עבודה ולביטוח חיים. העובד מפריש עד 7% משכרו לטובת ביטוח המנהלים, המעסיק משלם עד 7.5% מגובה משכורתו של העובד ומעביר עוד סכום של עד 8.33% מגובה המשכורת של העובד לצורך פיצויי פיטורין.

הפרשות לביטוח מנהלים מזכות את העובד ואת המעסיק בהטבות מס.

ביטוח המנהלים הוא חוזה ולא תקנון, ואינו ניתן לשינוי. מקדם הקצבה ידוע ביום ההצטרפות ואינו ניתן לשינוי. כמו כן, בביטוח מנהלים, המבוטח יכול לבחור במסלולי השקעה שונים.
 
ביטוח מנהלים
 

 

ביטוח משכנתא

 
מתן משכנתא לצורך רכישת נכס, מחייבת את הרוכש ברכישת פוליסת ביטוח, שבה שני מרכיבים מרכזיים: מבנה וחיים. ביטוח המבנה נעשה לטובת החברה הלווה, בשווי בנייה מינימאלי, וזאת מתוך מטרה להבטיח פיצוי כספי לחברת המשכנתאות במקרה שיגרם נזק למבנה. ביטוח החיים מחויב עבור כל בעלי הנכס, כאשר שווי הפיצוי הוא כשווי המשכנתא. המטרה היא להבטיח לבנק את כיסוי החוב במקרה של מוות אחד מבעלי הנכס. במקרה של מוות, החברה הלווה מקבלת את סכום ההלוואה מהחברה המבטחת, ומשחררת את בן/בת הזוג מתשלומי החוב.

בבואכם לבחור את סוג הפוליסה, כדאי לשים לב למספר נושאים: כדאי שסכום הפיצוי במקרה של נזק יהיה בשווי הבנייה, וזאת כדי שתוכלו לבנות את הנכס מחדש. כמו כן, מומלץ במיוחד להוסיף ביטוח תכולה לביטוח המבנה, וזאת מכיוון שבמרבית המקרים, הנזקים שנגרמים למבנה פוגעים גם בתכולה של הבית. כדאי לעשות ביטוח מבנה ותכולה בחברה אחת, מכיוון שביטוח בחברות שונות יצריך תשלום כפול של השתתפות עצמית, והתנהלות נפרדת מול שני גורמים. כמו כן, ניתן להוסיף לביטוח המבנה נזק לצד ג'.
 
ביטוח משכנתא
 

 

ביטוח סיעודי

 
ביטוח סיעודי מבטיח פיצוי כספי עבור מבוטח שזקוק לעזרה בביצוע פעולות בחיי היומיום שלו. ההתקדמות הרפואית מאפשרת לשמור על החיים, אך לעיתים במחיר של אובדן חלקי או מלא בכושר התפקוד היומיומי. מצב סיעודי מצריך הוצאות גדולות, כאשר קופת החולים והמוסד לביטוח לאומי נותנים מענה חלקי בלבד לצרכים של המבוטח. עלויות של החזקת מטפל/ת סיעודי/ת בבית מסתכמות בכ- 8,000 ₪ בחודש, ומעבר למוסד סיעודי כרוך בהוצאה של כ- 15,000 ₪ מדי חודש.

החוק מטיל את האחריות לטיפול בחולה הסיעודי על משפחתו, כאשר הביטוח הסיעודי נותן למשפחה את הכלים החומריים לעמוד במשימה. פוליסת הביטוח כוללת מימון מלא של הטיפול הסיעודי, וחוסכת מהמשפחה את העול הכלכלי.

כשירותו של המטופל וזכאותו למימון סיעודי נבחנת בהתאם ליכולתו לבצע 6 פעולות בסיסיות: לשכב ולקום מהמיטה, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לשתות ולאכול, ללכת ולשלוט בסוגרים. האדם זכאי לקצבה אם אינו יכול לבצע 3 מתוך הפעולות הללו, או שאינו שולט בסוגרים ואינו מסוגל לבצע פעולה אחת נוספת. גם אלצהיימר מזכה במימון עזרה סיעודית.
 
ביטוח סיעודי
 

 

ביטוח תאונות אישיות

 
הפוליסה מספקת הגנה במשך כל שעות היממה, כל ימות השנה ובכל מקום בארץ ובעולם. פציעה פתאומית מתאונה פוגעת בפרנסה, ובנוסף מחייבת הוצאות גבוהות. הפוליסה מבטיחה פיצוי כספי במקרה של תאונה, בהתאם לכל תוצאה: מוות, אובדן איברים, ירידה בתפקוד, שברים, כוויות, אשפוזים ופיצוי במקרה סיעודי.
 
ביטוח תאונות אישיות
 

 

קרן השתלמות

 
קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון בטווח הבינוני, שאת כספיה ניתן למשוך אחרי 6 שנים מרגע תחילת הוותק. הקרן פטורה מתשלומי מס הכנסה. תוכנית זו מתאימה הן לשכירים והן לעצמאים. ניתן למשוך את סכום הקרן בתום 3 שנים בלבד, אם הוא מיועד לצורך השתלמות מקצועית. כמו כן, ניתן גם להמשיך את הקרן בסיומם של 6 השנים הראשונות. גובה ההפרשה לקרן השתלמות נקבע בהתאם למשכורתו של העובד.

גובה ההפרשה:

שכירים: מעסיק – עד 7.5% מהשכר, עובדים – עד 2.5% מהשכר.

עצמאים: עד 7% מהשכר החודשי של עד 17,040, כאשר 4.5% מוכרים במס.

ניתן למשוך את הכסף בטרם סיום 6 השנים במקרה של פטירת המבוטח (על ידי מוטבים) או במקרה של פרישה לפנסיה, בתנאי שההפקדה הראשונה בקרן התקבלה 3 שנים בטרם הפרישה. כמו כן, ניתן לפדות את הקרן לצורך השתלמות מקצועית.
 
קרן השתלמות
 

 

קרן פנסיה

 
קרן הפנסיה מבטיחה הכנסה חודשית למבוטח אחרי יציאתו לגמלאות. כמו כן, הפוליסה כוללת כיסויים ביטוחיים למקרה של מוות בטרם עת ואובדן כושר עבודה. כיום קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה: קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה חדשה כללית.

קרן פנסיה חדשה מקיפה מעניקה למבוטח קצבה חודשית מיום הפרישה ולמשך כל חייו, כמו גם כיסוי למקרה של מוות או אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה חדשה כללית מיועדת לחיסכון פנסיוני שהוא מעבר לתקרת ההפקדות לקרן הפנסיה ולהפקדות חד פעמיות. במקרה זה, הכסף מושקע כולו בשוק ההון ללא סבסוד ממשלתי כמו בקרן המקיפה.

ההפקדות לקרן הפנסיה נעשות בתמהיל של 6% מהעסיק מול 5.5% של העובד (אחוז מגובה שכרו של העובד). בנוסף לכך, מעביר המעסיק 8.33% לצורך תשלום פיצויי פיטורין. העובד יכול להפקיד עד 7% משכרו בקרן, כאשר ההפקדה הכללית לא תעלה על 22.83% משכר העובד או מ- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. העובד העצמאי חופשי יותר בהחלטתו בדבר גובה תשלום הפרמיה, ועד 16% מגובה ההכנסה המקסימלית של תקרת ההפקדות המותרת בחוק.
 
קרן פנסיה